Yhteystiedot

Rahvaanmusiikin kerho ry:n yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja Salla Sistonen: salla.sistonen@gmail.com

Rahastonhoitaja Petri Seppälä: petri.seppala@kolumbus.fi

Ohjelma: info@rahvaanmusiikinkerho.net